DMCA.com Protection Status
Hotline

0965839836

Email

dangtruong.bikenvn@gmail.com

31/10/2020 - 11:54 AMAdmin 635 Lượt xem

>< Quy trình sản xuất cọc ly tâm, cọc tròn - Công ty Tnhh Biken Việt Nam tại nhà máy huyện Văn Lâm - tỉnh Hưng Yên - Việt Nam 

I.1. Nhà máy sản xuất cọc

Cọc được sản xuất tại nhà máy của Công ty TNHH BIKEN Việt Nam (Địa chỉ: Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên).

sơ đồ nhân sự nhà máy

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TỔ CHỨC TẠI XƯỞNG SẢN XUẤT

Đơn vị sản xuất chịu trách nhiệm trước các cơ quan hữu quan về chất lượng công trình, phần việc do mình đảm nhiệm, chịu trách nhiệm về tiến độ sản xuất đối với với Công ty.

 • Đơn vị sản xuất liên lạc với các nhà cung cấp để cung cấp cho nhà máy các vật liệu, vật tư cần thiết một cách nhanh chóng kịp thời, đồng thời kiểm tra đầu vào nhằm đảm bảo chất lượng, số lượng vật liệu.

 • Các đơn vị sản xuất tổ chức nghiệm thu sản phẩm từ xưởng sản xuất một cách thường xuyên liên tục nhằm phát hiện các sai sót, ngăn ngừa những sai phạm lớn dẫn tới sự cố.

I.2. Các thông số kỹ thuật của cọc

Cọc BTCT dự ứng lực ly tâm được sản xuất phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thi công đã được phê duyệt.

Cọc ly tâm biken

Cọc ly tâm Biken 

I.3. Vật liệu sử dụng

Nguyên vật liệu dùng để sản xuất cọc bao gồm:

 • Xi măng PCB-40, PCB-40 Thành Thắng theo tiêu chuẩn TCVN 6260-2009.

 • Đá dăm được lấy từ các nguồn: Hà Nam, theo tiêu chuẩn TCVN 7570-2006.

 • Cát hỗn hợp theo tiêu chuẩn TCVN 7570-2006.

 • Nước cho bê tông: Dùng nước sạch đã qua xử lý lắng lọc.

 • Thép chủ cường độ cao (PC bar) theo tiêu chuẩn JIS G3137-1994, cường độ kéo đứt fy= 1420N/mm2, cường độ kéo chảy fc= 1300N/mm2. Thép chủ (PC bar) nhập khẩu từ Trung Quốc hoặc Hàn Quốc.

 • Thép đai có cường độ kéo chảy fc= 600N/mm2 (thép Việt Hàn VPS hoặc tương đương).

 • Phụ gia siêu dẻo, phụ gia bền sunphat của hãng: Chupol P400A phù hợp tiêu chuẩn ASTM C494 và các tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

I.4. Qui trình sản xuất cọc dự ứng lực

STT

CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN/ HỒ SƠ GHI CHÉP

TRÁCH NHIỆM THÔNG QUA SẢN PHẨM

 

1

 

Chun b

 Nguyên vt liệu

 • Qui định kiểm tra vật liệu đầu vào
 • Các vật liệu cần kiểm tra : Thép DUL, thép thường, thép đai, mặt bích, xi măng, cát, đá, phụ gia, nước
 • Giám đốc sản xuất
 • Trưởng phòng Thiết kế - Kỹ thuật
 • Trưởng phòng Kỹ thuật Bê tông
 • Trưởng phòng kế hoạch vật tư vận tải
 • Quản đốc

 

2

 

Ct thép

Dng lc

 • Hướng dẫn SX cọc DUL ly tâm
 • Bảng chiều dài cắt thép dự ứng lực
 • Kế hoạch sản xuất
 • Nhật ký cắt thép dự ứng lực
 • Quản đốc
 • Tổ trưởng tổ thép

 

3

 

KCS ct thép

Dng lc

 • Hướng dẫn SX cọc DUL ly tâm
 • Kế hoạch sản xuất
 • Nhật ký cắt thép dự ứng lực
 • Quản đốc
 • Nhân viên KCS

 

4

 

đầu thép

Dng lc

 • Hướng dẫn SX cọc DUL ly tâm
 • Kế hoạch sản xuất
 • Quản đốc
 • Tổ trưởng tổ thép

 

5

 

KCS tù đầu thép

Dứng lực

 • Hướng dẫn SX cọc DUL ly tâm
 • Kế hoạch sản xuất
 • Quản đốc
 • Nhân viên KCS

 

6

 

 
 

Đan lng thép

Dng lc

 
 • Hướng dẫn SX cọc DUL ly tâm
 • Bản vẽ thiết kế sản phẩm
 • Kế hoạch sản xuất
 • Nhật ký đan lồng thép
 • Quản đốc
 • Tổ trưởng tổ thép

 

7

 

 
 

KCS lng thép

Dng lc

 
 • Hướng dẫn SX cọc DUL ly tâm
 • Bản vẽ thiết kế sản phẩm
 • Kế hoạch sản xuất
 • Nhật ký đan lồng thép
 • Quản đốc
 • Nhân viên KCS

 

8

 

 
 

Lp lng thép

vào khuôn

 
 • Hướng dẫn SX cọc DUL ly tâm
 • Bản vẽ thiết kế sản phẩm
 • Kế hoạch sản xuất
 • Nhật ký lắp lồng thép
 • Quản đốc
 • Tổ trưởng tổ bê tông

 

9

 

KCS Lp lng thép

vào khuôn

 • Hướng dẫn SX cọc DUL ly tâm
 • Bản vẽ thiết kế sản phẩm
 • Kế hoạch sản xuất
 • Nhật ký lắp lồng thép
 • Quản đốc
 • Nhân viên KCS

10

 

Trn, ri bê tông

 • Hướng dẫn SX cọc DUL ly tâm
 • Thiết kế cấp phối bê tông
 • Bảng khối lượng bê tông
 • Kế hoạch sản xuất
 • Nhật ký trộn, rải bê tông
 • Trưởng phòng Kỹ thuật Bê tông
 • Quản đốc
 • Tổ trưởng tổ bê tông

11

 

Lp khuôn

 • Hướng dẫn SX cọc DUL ly tâm
 • Kế hoạch sản xuất
 • Quản đốc
 • Tổ trưởng tổ bê tông

12

KCS ri bê tông, lp khuôn

 
 • Hướng dẫn SX cọc DUL ly tâm
 • Kế hoạch sản xuất
 • Quản đốc
 • Nhân viên KCS

13

Căng thép dng lc

 • Hướng dẫn SX cọc DUL ly tâm
 • Bảng lực căng thép dự ứng lực
 • Kế hoạch sản xuất
 • Nhật ký lực căng
 • Quản đốc
 • Tổ trưởng tổ bê tông

14

 

KCS căng thép dng lc

 • Hướng dẫn SX cọc DUL ly tâm
 • Bảng lực căng thép dự ứng lực
 • Kế hoạch sản xuất
 • Nhật ký lực căng
 • Quản đốc
 • Nhân viên KCS

15

 

Quay ly tâm

 • Hướng dẫn SX cọc DUL ly tâm
 • Bảng tốc độ và thời gian quay
 • Kế hoạch sản xuất
 • Nhật ký quay ly tâm
 • Quản đốc
 • Tổ trưởng tổ cẩu

16

 

KCS quay ly tâm

 • Hướng dẫn SX cọc DUL ly tâm
 • Bảng tốc độ và thời gian quay
 • Kế hoạch sản xuất
 • Nhật ký quay ly tâm
 • Quản đốc
 • Nhân viên KCS

17

 

Hp sy sn phm

 • Hướng dẫn SX cọc DUL ly tâm
 • Nhật ký hấp sấy
 • Quản đốc
 • Tổ trưởng tổ lò hơi

18

 

KCS hp sy sn phm

 • Hướng dẫn SX cọc DUL ly tâm
 • Nhật ký hấp sấy
 • Quản đốc
 • Nhân viên KCS

19

 

Tháo dsn phm

 • Hướng dẫn SX cọc DUL ly tâm
 • Nhật ký tháo dỡ sản phẩm
 • Quản đốc
 • Tổ trưởng tổ tháo dỡ sản phẩm

20

 

KCS sn phm

 • Hướng dẫn SX cọc DUL ly tâm
 • Nhật ký tháo dỡ sản phẩm
 • Quản đốc
 • Nhân viên KCS

21

 

Lưu gisn phm

 • Hướng dẫn SX cọc DUL ly tâm
 • Quản đốc
 • Tổ trưởng tổ cơ giới

Việc sản xuất cọc sẽ được tiến hành tuân thủ theo kế hoạch sản xuất của nhà máy nhằm đảm bảo tiến độ cung cấp cọc ra công trường, tuân theo qui trình sản xuất nghiêm ngặt về kiểm soát chất lượng vật liệu đầu vào của nhà máy.

I.5. Qui trình kiểm tra chất lượng sản phẩm/Quality control process.

Vật liệu đầu vào sử dụng cho công trình sẽ được thí nghiệm các chỉ tiêu cần thiết và chỉ được đưa vào sử dụng khi đạt tiêu chuẩn kỹ thuật của hồ sơ thiết kế. Các vật liệu chính dùng để sản xuất cọc sẽ được quản lý theo quy trình sau:

- Thép: Thép thanh và thép bản trước khi lưu kho phải được kiểm tra lí lịch và chứng chỉ của nhà sản xuất. Các loại thép không có chứng chỉ của nhà sản xuất sẽ phải lấy mẫu thử để xác định lại các chỉ tiêu cơ lý.

- Xi măng: Sử dụng xi măng rời PC50 Thăng Long. Xi măng trước khi nhập kho được kiểm tra nhãn mác, chứng chỉ nhà sản xuất. Với mỗi lô nhập 200 tấn phải lấy mẫu thử xác định cường độ xi măng theo TCVN 2682-1999 “ Xi măng Pocland”. Xi măng phải đạt được các yêu cầu theo tiêu chuẩn hiện hành và yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

- Cát: Mỗi lô cát 200m3 trước khi vận chuyển đến nhà máy phải được kiểm tra sơ bộ kích thước hạt, hàm lượng tạp chất và lấy mẫu thí nghiệm thành phần hạt. Cát sau khi nhập kho phải được sàng qua sàng trước khi đưa vào sử dụng. Cát không đủ tiêu chuẩn được lưu trữ riêng. Cát được thí nghiệm độ ẩm mỗi khi có sự thay đổi độ ẩm đột ngột do mưa. Cát phải đạt được các yêu cầu theo tiêu chuẩn hiện hành và yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

  - Đá: Đá trước khi nhập kho được kiểm tra về kích cỡ hạt, hàm lượng thoi dẹt, hàm lượng tạp chất thoả mãn tiêu chuẩn TCVN 1771:1987. Mỗi lô đá 300m3 sẽ được lấy 1 mẫu thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu trên. Đá phải đạt được các yêu cầu theo tiêu chuẩn hiện hành và yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

I.5.2. Máy móc thiết bị

  Các thiết bị mà độ chính xác sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm như trạm trộn bê tông, Nhà thầu sẽ trình Chủ đầu tư giấy chứng nhận kiểm định.

I.5.3. Kiểm tra các công đoạn sản xuất

Kiểm tra các công đoạn sản xuất do KCS của nhà máy đảm nhận theo qui trình sản xuất của nhà máy đã được chứng nhận  bởi Tổng cục đo lường chất lượng và Tư vấn giám sát của Chủ đầu tư thực hiện. Đối với công tác sản xuất cọc, các công đoạn chính như sau:

 

>>> Xem thêm Quy trình sản xuất cọc ly tâm phẩn tiếp theo TẠI ĐÂY

>>> Xem thêm Cọc ly tâm Biken tại đây 

>>> Xem thêm Quy trình thi công ép cọc ly tâm tại đây 

>>> Xem thêm Báo giá cọc ly tâm tại đây 

-------------------------------

Mọi chi tiết xin liên hệ 

Hotline: 0965 839 836

Email: dangtruong.bikenvn@gmail.com

Tin liên quan

CỌC LY TÂM BIKEN CỌC LY TÂM BIKEN
Nhà máy cọc ly tâm Biken là nhà máy duy nhất của Nhật Bản sản xuất cọc ly tâm, uy tín, chất lượng cao cho mỗi công trình sử dụng cọc ly tâm biken. Nhà máy sản...
QUY TRÌNH THI CÔNG CỌC LY TÂM QUY TRÌNH THI CÔNG CỌC LY TÂM
Cung cấp và thi công cọc ly tâm có đường kính từ 300 đến 600 bằng Robot ép thủy lực, năng lực huy động máy lớn, Robot có tải trọng từ 180 tấn đến 1.000 tấn,...
QUY TRÌNH THI CÔNG CỌC LY TÂM PHẦN 4 QUY TRÌNH THI CÔNG CỌC LY TÂM PHẦN 4
Quy trình thi công cọc ly tâm, hồ sơ biện pháp thi công cọc dự ứng lực bằng robot thủy lực
Cọc ly tâm D300, D350 - Cọc Dự Ứng Lực Biken Cọc ly tâm D300, D350 - Cọc Dự Ứng Lực Biken
Công ty chuyên sản xuất cọc Ly tâm, Gạch không nung, Bê tông tươi, Cống bê tông, Bó vỉa bê tông đúc sẵn - Cung cấp cho các dự án trên phạm vi Toàn Quốc
Thông số kỹ thuật cọc ly tâm, cọc dự ứng lực Thông số kỹ thuật cọc ly tâm, cọc dự ứng lực
Thông số kỹ thuật cọc ly tâm, cọc dự ứng lực - Công ty Tnhh Biken Việt Nam sản xuất và thi công cọc ly tâm chất lượng cao, là một Công ty Nhật Bản đầu tư...
Cọc ly tâm Biken - Quy trình kiểm soát chất lượng thi công cọc ly tâm Cọc ly tâm Biken - Quy trình kiểm soát chất lượng thi công cọc ly tâm
Cọc ly tâm Biken. Cung cấp và thi công trọn gói cọc ly tâm cho các công trình. Quy trình kiểm soát chất lượng thi công cọc, đảm bảo ép cọc đạt tiêu chuẩn chất...
Báo giá chi phí ép cọc ly tâm D300, D350, D400 Miền Bắc Báo giá chi phí ép cọc ly tâm D300, D350, D400 Miền Bắc
Báo giá chi phí ép cọc ly tâm D300, D350, D400 tại Miền Bắc. Sử dụng cọc ly tâm Biken uy tín chất lượng Nhật Bản. Giá thành cạnh tranh nhất thị trường.
Bảng báo giá cọc ly tâm Biken, báo giá cọc dự ứng lực Bảng báo giá cọc ly tâm Biken, báo giá cọc dự ứng lực
Bản báo giá cọc ly tâm Biken - Công ty TNHH Biken Việt Nam là Công ty 100% vốn đầu tư Nhât Bản chuyên sản xuất cọc ly tâm mang thương hiệu Biken với tiêu chuẩn chất...
CỌC LY TÂM BIKEN, BÁO GIÁ CỌC LY TÂM CỌC LY TÂM BIKEN, BÁO GIÁ CỌC LY TÂM
Công ty TNHH Biken Việt Nam là công ty Nhật Bản chuyên sản xuất các sản phẩm từ Biken, thế mạnh của chúng tôi là cung cấp và thi công trọn gói cọc ly tâm cường...
HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỌC LY TÂM HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CỌC LY TÂM
Cung cấp và thi công cọc D300- D600, thi công bằng máy ép thủy lực Robot huy động lên đến 1000 tấn. Giá thành cạnh tranh, phạm vi thực hiện các dự án trên toàn quốc...

Chia sẻ bài viết: Bình luận:

Bê Tông Tươi Mác 300 Tại Hưng Yên Bê Tông Tươi Mác 300 Tại Hưng Yên
Nhà máy bê tông tươi Biken đặt tại Tân Quang - văn Lâm - Hưng Yên. Hotline: Mr Truong - 0965 839 836.
Xi măng, cách phân biệt các mác xi măng PC và PCB Xi măng, cách phân biệt các mác xi măng PC và PCB
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại xi măng, thậm trí các kỹ sư giám sát cũng không hay để ý đến mác xi măng thường thì chuyển đến công trường là...
Cọc ly tâm D300, D350 - Cọc Dự Ứng Lực Biken Cọc ly tâm D300, D350 - Cọc Dự Ứng Lực Biken
Công ty chuyên sản xuất cọc Ly tâm, Gạch không nung, Bê tông tươi, Cống bê tông, Bó vỉa bê tông đúc sẵn - Cung cấp cho các dự án trên phạm vi Toàn Quốc
Thông số kỹ thuật cọc ly tâm, cọc dự ứng lực Thông số kỹ thuật cọc ly tâm, cọc dự ứng lực
Thông số kỹ thuật cọc ly tâm, cọc dự ứng lực - Công ty Tnhh Biken Việt Nam sản xuất và thi công cọc ly tâm chất lượng cao, là một Công ty Nhật Bản đầu tư...
Cọc ly tâm Biken - Quy trình kiểm soát chất lượng thi công cọc ly tâm Cọc ly tâm Biken - Quy trình kiểm soát chất lượng thi công cọc ly tâm
Cọc ly tâm Biken. Cung cấp và thi công trọn gói cọc ly tâm cho các công trình. Quy trình kiểm soát chất lượng thi công cọc, đảm bảo ép cọc đạt tiêu chuẩn chất...
Cống Bê Tông Chịu Tải Trọng Cao 25 tấn Cống Bê Tông Chịu Tải Trọng Cao 25 tấn
Thiết kế đặc biệt của cống chịu tải 25 tấn, lắp đặt thoát nước qua đường cho xe tải trọng lớn đi qua, thu gom nước, hào kỹ thuật hiệu quả. Cống đúc...
Cống bê tông đúc sẵn chất lượng cao Cống bê tông đúc sẵn chất lượng cao
Công ty Tnhh Biken Việt Nam sản xuất cấu kiện đúc sẵn từ bê tông, Cống bê tông đạt chất lượng cao, giá thành hợp lý cung cấp toàn Miền Bắc. Hotline: 0965 839...
Báo giá cống bê tông Biken, Cống đúc sẵn Báo giá cống bê tông Biken, Cống đúc sẵn
Giới thiệu, báo giá cống Biken bản chào giá cống bê tông đúc sẵn Biken
Gạch không nung tại Hưng yên, Gạch Biken Gạch không nung tại Hưng yên, Gạch Biken
Gạch không nung Biken - Công ty Tnhh Biken Việt Nam
Gạch không nung, Gạch Block Biken - Biken Việt Nam Gạch không nung, Gạch Block Biken - Biken Việt Nam
Gạch không nung, Gạch Block Biken. Biken Việt nam Là đơn vị Nhật Bản uy tín hàng đầu tại Việt Nam chuyên sản xuất gạch không nung mang thương hiệu Biken Việt Nam....
Quy Trình Kiểm Tra Chất Lượng Gạch Block Biken, Gạch Không Nung Quy Trình Kiểm Tra Chất Lượng Gạch Block Biken, Gạch Không Nung
Công ty TNHH Biken Việt Nam là công ty Nhật Bản chuyên sản xuất gạch Block, gạch không nung đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Mang đến sự hài lòng của khách hàng và...
NẮP CỐNG BẰNG GANG ĐÚC NẮP CỐNG BẰNG GANG ĐÚC
Nắp cống bằng gang đúc - Song chắc rác bằng gang cầu đúc có ưu điểm vượt trội so với các loại nắp cống bằng nguyên liệu khác. Với ưu điểm vượt trội...
NẮP MƯƠNG MẠ KẼM GRAPTING, NẮP CỐNG NẮP MƯƠNG MẠ KẼM GRAPTING, NẮP CỐNG
Nắp mương thoát nước grapting, thoát nước tốt, chịu lực đắc biệt được mạ kẽm nên độ bền vĩnh cửu theo thời gian
NẮP CỐNG BÊ TÔNG, NẮP CỐNG CHẮN RÁC THOÁT NƯỚC NẮP CỐNG BÊ TÔNG, NẮP CỐNG CHẮN RÁC THOÁT NƯỚC
Nắp cống bằng bê tông đúc sẵn cường độ cao, mác bê tông đúc M300, có hai loại nắp cống bê tông, loại chịu tải cho cống qua đường và loại chịu tải cống...
THÀNH PHẦN BÊ TÔNG ĐÚC CỐNG BÊ TÔNG THÀNH PHẦN BÊ TÔNG ĐÚC CỐNG BÊ TÔNG
Thành phần bê tông mác M350 cho việc đúc cấu kiện bê tông như: đúc cống, bó vỉa, chặn oto, và đúc các loại cấu kiện khác
Catalog Cấu kiện bê tông Biken Catalog Cấu kiện bê tông Biken
Sản phẩm Công ty Tnhh Biken Việt Nam - Catalog giới thiệu sản phẩm của đạo của nhà máy
ĐINH PHẢN QUANG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐINH PHẢN QUANG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
Đinh quản quang được lắp dưới mặt đường để phân biệt giữa các làn đường giao thông, có đèn led phát sáng vào ban đêm, mắt mèo được lắp trong công viên,...
ĐÈN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 150W ĐÈN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 150W
Đèn giao thông dùng công nghệ năng lượng mặt trời công suất 150W, không đấu nối với đường điện nên an toàn tuyệt đối, chỉ một lần đầu tư và không phải...
ĐÈN LED CÔNG SUẤT 300W, ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐÈN LED CÔNG SUẤT 300W, ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
Đèn Led năng lượng mặt trời hiện nay được sử dụng rất phổ biến vì tính kinh tế của thiết bị, sử dụng hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời, không phải...
Bó Vỉa Hè Bê Tông Đúc Sẵn Bó Vỉa Hè Bê Tông Đúc Sẵn
Bó vỉa bê tông đúc sẵn chất lượng cao, bề mặt nhẵn bóng không có bọt khí, kích thước đều không sai lệch. Hotline: 0965 839 836
Bó Vỉa Bê Tông Đúc Sẵn Miền Bắc Bó Vỉa Bê Tông Đúc Sẵn Miền Bắc
Nhà máy sản xuất bó vỉa bê tông Nhật Bản, áp dụng sản xuất theo công nghệ hiện đại nhất, bó vỉa bê tông đạt chất lượng cao
Bán cục chặn bánh xe ô tô giá rẻ, chất lượng Nhật Bản Bán cục chặn bánh xe ô tô giá rẻ, chất lượng Nhật Bản
Cục chặn bánh xe ô tô của Công ty Biken được đúc bằng bê tông cường độ cao, hai mắt phản quang bằng nhựa có độ bền rất cao, bề mặt nhẵn bóng đạt độ...
TẤM GRAPTING CƯỜNG ĐỘ CAO TẤM GRAPTING CƯỜNG ĐỘ CAO
Tấm Grapting vật liệu sợ tủy tinh tổng hợp cường độ cao, nhiều ứng dụng trong công nghiệp, như thoát nước, chống trơn trượt, cách điện, khả năng chịu lực...
NẮP CỐNG GRAPTING MẠ KẼM, TẤM ĐAN MẠ KẼM NẮP CỐNG GRAPTING MẠ KẼM, TẤM ĐAN MẠ KẼM
Nắp cống Grapting mạ kẽm, tấm đan bằng sắt mạ kẽm

CÔNG TY TNHH BIKEN VIỆT NAM

CẤU KIỆN BÊ TÔNG BIKEN

 

 • Chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng là yếu tố quan trọng nhất trong mọi quyết định của chúng tôi.
 • Chúng tôi sẽ không bao giờ thoả hiệp với chất lượng công việc và dịch vụ của mình.

 

 

© Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH BIKEN VIỆT NAM . Thiết kế bởi hpsoft.vn
Gọi ngay: 0965839836
messenger icon zalo icon