DMCA.com Protection Status
Hotline

0965839836

Email

dangtruong.bikenvn@gmail.com

31/10/2020 - 12:07 PMAdmin 1063 Lượt xem

<> Quy trình sản xuất cọc ly tâm, cọc tròn - Công ty Tnhh Biken Việt Nam nhà máy đặt tại huyện Văn Lâm - tỉnh Hưng Yên - Việt Nam 

A) QUY TRÌNH SẢN XUẤT CỌC LY TÂM (TIẾP THEO PHẦN TRƯỚC TẠI ĐÂY)  Gia công thép

  • Gia công thép chủ

* Thực hiện

- Kiểm tra thiết bị trước mỗi ca sản xuất.

- Cắt đúng loại thép DUL theo thiết kế.

- Chiều dài cắt thép căn cứ theo khoảng cách giữa 2 bích căng và chiều dài cần thiết cho hoạt động của kích căng kéo.

- Thép DƯL trước khi cắt phải được làm sạch gỉ, vết dầu mỡ….

- Kiểm tra các đoạn cong dập của thép trước khi cắt, phần cong dập phải được cắt bỏ.

* Lưu trữ sản phẩm

- Chỉ cắt thép DUL cho các sản phẩm đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện sản xuất. Thép DUL sau khu cắt phải được luồn qua các bích căng, thép đai, thép bản đúng vị trí, nâng đỡ tạm thời không để thép DUL chạm vào dầu ván khuôn.

- Các cuộn thép DUL đang dùng phải được che đậy tránh nước mưa. Buộc đầu cuộn cắt dở đảm bảo an toàn.

* Kiểm tra sản phẩm

Kiểm tra

Yêu cầu

Phương pháp

Sai số cho phép

Tần suất

Trách nhiệm

Đường kính/số lượng

Đúng theo yêu cầu thiết kế

 

 

100%

Quản đốc

Tổ trưởng

Chiều dài thanh

Chiều dài ván khuôn +1.5~2m

Bằng thước thép

 

100%

Gia công thép đai, thép tăng cường/ Hoop steel, reinforcement steel fabrication:

* Thực hiện/ Implementation:

- Kiểm tra thiết bị trước mỗi ca sản xuất.

- Kéo quấn thép đai đúng đường kính, kích thước theo thiết kế cho từng loại cọc, phân chia số vòng đúng theo thiết kế.

- Cắt thép tăng cường đúng đường kính, chiều dài với thiết kế.

* Lưu trữ sản phẩm/Product maintenance:

Các loại thép đai khác nhau phải được lưu giữ riêng biệt, có biện pháp phân biệt các bó có số vòng đai khác nhau. Thép đai phải được che đậy tránh nước mưa.

* Kiểm tra sản phẩm

Kiểm tra

Yêu cầu

Phương pháp

Sai số cho phép

Tần suất

Trách nhiệm

Đường kính đai

Đúng theo yêu cầu thiết kế

Thước kẹp

+0.2mm

3 sp/ca/loại

Quản đốc

Tổ trưởng

Số vòng đai

Đúng theo yêu cầu thiết kế

Đếm

+1 vòng

3 sp/ca/loại

Đường kính thép TC

Đúng theo yêu cầu thiết kế

 

 

3 sp/ca/loại

Chiều dài thép TC

Đúng theo yêu cầu thiết kế

Bằng thước thép

+5cm

3 sp/ca/loại

Gia công thép bản/ Steel plate fabrication:

* Thực hiện/ Implementation:

- Kiểm tra thiết bị trước mỗi ca sản xuất.

- Cắt thép bản đúng kích thước, chiều dày thiết kế, thổi lỗ đầm (nếu có).

- Hàn các bản thép thành hộp, hàn thép tăng cường vào hộp thép bản. Mối hàn phải đảm bảo ngấu, chắc chắn đủ chiều cao. Vệ sinh xỉ hàn.

* Lưu trữ sản phẩm/ Product maintenance:

Các loại thép bản khác nhau phải được lưu giữ riêng biệt, có biện pháp phân biệt các loại có chiều dày khác nhau. Thép bản phải được che đậy tránh nước mưa.

* Kiểm tra sản phẩm/ Product inspection:

Kiểm tra

Yêu cầu

Phương pháp

Sai số cho phép

Tần suất

Trách nhiệm

Kích thước hộp thép

Đúng theo yêu cầu thiết kế

Bằng thước thép

+10mm

3 sp/loại/ca

Quản đốc

Tổ trưởng

Chiều dày thép bản

Đúng theo yêu cầu thiết kế

Bằng thước thép

+0.5mm

3 sp/loại/ca

Thép tăng cường

Đúng theo yêu cầu thiết kế

Bằng mắt

 

3 sp/loại/ca

Chất lượng mối hàn

Chắc, không cháy lẹm thép

Bằng mắt, tay

 

3 sp/loại/ca

Căng thép DƯL/ Presstressed steel:

* Thực hiện/ Implementation:          

- Thép DUL sau khi cắt được luồn qua 2 bích căng, các hộp thép bản, thép đai, tấm chặn.

- Thép DUL phải được nâng đỡ tạm thời không để thép DUL chạm vào dầu ván khuôn.

- Căng thép DUL đúng lực và trình tự theo bảng lực căng.

* Kiểm tra sản phẩm/ Product inspection:

Kiểm tra

Yêu cầu

Phương pháp

Sai số cho phép

Tần suất

Trách nhiệm

Lực căng

Theo bảng lực căng

Đồng hồ thuỷ lực

Theo bảng lực căng

100 %

Quản đốc

Tổ trưởng

Dãn dài

 

Bằng thước thép

 

100 %

Lắp buộc lồng thép/ Steel cage installation

* Thực hiện/ Implementation:

- Định vị các hộp thép bản, thép tăng cường mũi, ván khuôn mũi, tấm chặn....

- Vệ sinh các phần thép chạm dầu ván khuôn.

* Kiểm tra sản phẩm/ Product inspection:

Kiểm tra

Yêu cầu

Phương

pháp

Sai số cho phép

Tần suất

Trách nhiệm

Thép tăng cường

Theo thiết kế

 

 

100%

Quản đốc

Tổ trưởng

Thép bản

Theo thiết kế

 

 

100 %

Thép đai

Theo thiết kế

 

 

100 %

B) Đổ bê tông/ Concrete pouring:

* Thực hiện/ Implementation:

- Kiểm tra sơ bộ chất lượng, khối lượng cát, đá, xi măng, phụ gia.

- Kiểm tra thiết kế cấp phối.

- Kiểm tra loại phụ gia sử dụng, nếu thay đổi phụ gia phải rửa sạch đường ống.

- Đo độ sụt bằng bộ đo sụt 3 lần/ca, ước lượng độ sụt bằng mắt tất cả các mẻ trộn, phải đo bằng bộ đo sụt nếu nghi ngờ độ sụt không đạt.

- Lấy mẫu bê tông theo yêu cầu khách hàng hoặc do Phòng kỹ thuật bê tông quyết định.

* Kiểm tra sản phẩm/ Product inspection:

Kiểm tra

Yêu cầu

Phương pháp

Sai số cho phép

Tần suất

Trách nhiệm

Khối lượng bê tông

Theo thiết kế

Hiển thị trạm

5%

100 %

Quản đốc

Tổ trưởng

Độ sụt bê tông

Theo thiết kế cấp phối

Bằng bộ đo sụt, bằng mắt

+1cm

100 %

C) Hấp sấy sản phẩm/ Steaming and drying product:

* Thực hiện/ Implementation:

- Cẩu đưa cọc vào trong bể hấp;

- Ghi thời gian bắt đầu đưa cọc vào trong bể hấp và thời gian kết thúc

* Kiểm tra sản phẩm/ Product inspection:

Kiểm tra

Yêu cầu

Phương pháp

Thời gian

Cường độ bê tông

Trách nhiệm

Thời gian hấp sấy cọc

Theo thiết kế

Hấp trong bể hấp

6h

 ~80 %

Quản đốc

Tổ trưởng

D) Tháo dỡ sản phẩm/ Formwork removal:

* Thực hiện/ Implementation:

- Cẩu vận chuyển cọc khỏi ván khuôn.

- Vệ sinh ván khuôn.

- Lưu giữ sản phẩm như sau :

+ Vị trí kê phải đúng dưới vị trí móc cẩu.

+ Mặt bằng và chi tiết kê phải đảm bảo chắc không lún trong quá trình lưu giữ.

+ Không được xếp chồng lên nhau các loại sản phẩm khác nhau về kích cỡ, chiều dài.

+ Số hàng cọc xếp chồng lên nhau phải căn cứ vào tình hình thực tế, trong mọi trường hợp không quá 4 hàng.

* Kiểm tra sản phẩm/ Product inspection:

Kiểm tra

Yêu cầu

Phương pháp

Sai số cho phép

Tần suất

Trách nhiệm

Chiều cao

Theo thiết kế

Thước thép

+10 mm

25%

Quản đốc

Tổ trưởng

Chiều rộng

Theo thiết kế

Thước thép

+10 mm

25%

Chiều dài

Theo thiết kế

Thước thép

+50 mm

25%

I.5.4. Ghi tên và dấu hiệu nhận biết/ Name and remarks:

Các cấu kiện sau khi sản xuất được ghi tên nhận biết bao gồm: tên nhà sản xuất, ngày sản xuất, loại cọc, kích thước cấu kiện và số lô, số khuôn nhằm tránh hiện tượng xuất xưởng nhầm chủng loại hoặc xuất xưởng khi bê tông chưa đủ tuổi.

I.5.5. Tiêu chuẩn nghiệm thu trước khi xuất xưởng/ Standards of pile:

Các sai số về kích thước hình học, độ phẳng và các khuyết tật bề mặt không được vượt quá các giá trị cho phép quy định trong “Tiêu chuẩn TCVN 7888-2008; “Tiêu chuẩn TCXDVN 9394:2012”; các tiêu chuẩn hiện hành khác và quy định hồ sơ mời thầu.

- Bề mặt bê tông phẳng, các vùng rỗ không quá 5 cm. Các vết rỗ do dính ván khuôn phải được trám vá bằng vữa chuyên dụng theo sự đồng ý của TVGS.

- Hồ sơ đúc cọc gồm chứng chỉ vật liệu đầu vào, kết quả nén mẫu bê tông, chứng nhận xuất xưởng, biên bản nghiệm thu cọc tại công trường.

- Cọc được thử mômen uốn theo tỷ lệ quy định trong thiết kế. Quy trình thử uốn như sau:

- Lựa chọn cọc thí nghiệm theo yêu cầu của khách hàng, đoạn cọc thí nghiệm được lựa chọn ngẫu nhiên trong lô cọc thành phẩm hiện có.

- Đo chiều dài cọc, đánh dấu xác định các điểm kê phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7888-2008.

 

 

>>> Xem thêm Quy trình sản xuất cọc ly tâm phần đầu tại đây 

>>> Xem thêm Quy trình thi công cọc ly tâm tại đây

>>> Xem thêm Báo giá cọc ly tâm tại đây 

>>> Xem thêm Báo giá chi phí thi công cọc ly tâm tại đây

-----------------------------------

Mọi thông tin xin liên hệ 

Hotline: 0965 839 836

Email: dangtruong.bikenvn@gmail.com

 

Tin liên quan

CỌC LY TÂM BIKEN CỌC LY TÂM BIKEN
Nhà máy cọc ly tâm Biken là nhà máy duy nhất của Nhật Bản sản xuất cọc ly tâm, uy tín, chất lượng cao cho mỗi công trình sử dụng cọc ly tâm biken. Nhà máy sản...
QUY TRÌNH THI CÔNG CỌC LY TÂM QUY TRÌNH THI CÔNG CỌC LY TÂM
Cung cấp và thi công cọc ly tâm có đường kính từ 300 đến 600 bằng Robot ép thủy lực, năng lực huy động máy lớn, Robot có tải trọng từ 180 tấn đến 1.000 tấn,...
QUY TRÌNH THI CÔNG CỌC LY TÂM PHẦN 4 QUY TRÌNH THI CÔNG CỌC LY TÂM PHẦN 4
Quy trình thi công cọc ly tâm, hồ sơ biện pháp thi công cọc dự ứng lực bằng robot thủy lực
Cọc ly tâm D300, D350 - Cọc Dự Ứng Lực Biken Cọc ly tâm D300, D350 - Cọc Dự Ứng Lực Biken
Công ty chuyên sản xuất cọc Ly tâm, Gạch không nung, Bê tông tươi, Cống bê tông, Bó vỉa bê tông đúc sẵn - Cung cấp cho các dự án trên phạm vi Toàn Quốc
Thông số kỹ thuật cọc ly tâm, cọc dự ứng lực Thông số kỹ thuật cọc ly tâm, cọc dự ứng lực
Thông số kỹ thuật cọc ly tâm, cọc dự ứng lực - Công ty Tnhh Biken Việt Nam sản xuất và thi công cọc ly tâm chất lượng cao, là một Công ty Nhật Bản đầu tư...
Cọc ly tâm Biken - Quy trình kiểm soát chất lượng thi công cọc ly tâm Cọc ly tâm Biken - Quy trình kiểm soát chất lượng thi công cọc ly tâm
Cọc ly tâm Biken. Cung cấp và thi công trọn gói cọc ly tâm cho các công trình. Quy trình kiểm soát chất lượng thi công cọc, đảm bảo ép cọc đạt tiêu chuẩn chất...
Báo giá chi phí ép cọc ly tâm D300, D350, D400 Miền Bắc Báo giá chi phí ép cọc ly tâm D300, D350, D400 Miền Bắc
Báo giá chi phí ép cọc ly tâm D300, D350, D400 tại Miền Bắc. Sử dụng cọc ly tâm Biken uy tín chất lượng Nhật Bản. Giá thành cạnh tranh nhất thị trường.
Bảng báo giá cọc ly tâm Biken, báo giá cọc dự ứng lực Bảng báo giá cọc ly tâm Biken, báo giá cọc dự ứng lực
Bản báo giá cọc ly tâm Biken - Công ty TNHH Biken Việt Nam là Công ty 100% vốn đầu tư Nhât Bản chuyên sản xuất cọc ly tâm mang thương hiệu Biken với tiêu chuẩn chất...
CỌC LY TÂM BIKEN, BÁO GIÁ CỌC LY TÂM CỌC LY TÂM BIKEN, BÁO GIÁ CỌC LY TÂM
Công ty TNHH Biken Việt Nam là công ty Nhật Bản chuyên sản xuất các sản phẩm từ Biken, thế mạnh của chúng tôi là cung cấp và thi công trọn gói cọc ly tâm cường...
QUY TRÌNH SẢN XUẤT CỌC LY TÂM, CỌC TRÒN QUY TRÌNH SẢN XUẤT CỌC LY TÂM, CỌC TRÒN
Quy trình sản xuất cọc ly tâm tại nhà máy từ A đến Z

Chia sẻ bài viết: Bình luận:

Bê Tông Tươi Mác 300 Tại Hưng Yên Bê Tông Tươi Mác 300 Tại Hưng Yên
Nhà máy bê tông tươi Biken đặt tại Tân Quang - văn Lâm - Hưng Yên. Hotline: Mr Truong - 0965 839 836.
Xi măng, cách phân biệt các mác xi măng PC và PCB Xi măng, cách phân biệt các mác xi măng PC và PCB
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại xi măng, thậm trí các kỹ sư giám sát cũng không hay để ý đến mác xi măng thường thì chuyển đến công trường là...
Cọc ly tâm D300, D350 - Cọc Dự Ứng Lực Biken Cọc ly tâm D300, D350 - Cọc Dự Ứng Lực Biken
Công ty chuyên sản xuất cọc Ly tâm, Gạch không nung, Bê tông tươi, Cống bê tông, Bó vỉa bê tông đúc sẵn - Cung cấp cho các dự án trên phạm vi Toàn Quốc
Thông số kỹ thuật cọc ly tâm, cọc dự ứng lực Thông số kỹ thuật cọc ly tâm, cọc dự ứng lực
Thông số kỹ thuật cọc ly tâm, cọc dự ứng lực - Công ty Tnhh Biken Việt Nam sản xuất và thi công cọc ly tâm chất lượng cao, là một Công ty Nhật Bản đầu tư...
Cọc ly tâm Biken - Quy trình kiểm soát chất lượng thi công cọc ly tâm Cọc ly tâm Biken - Quy trình kiểm soát chất lượng thi công cọc ly tâm
Cọc ly tâm Biken. Cung cấp và thi công trọn gói cọc ly tâm cho các công trình. Quy trình kiểm soát chất lượng thi công cọc, đảm bảo ép cọc đạt tiêu chuẩn chất...
Cống Bê Tông Chịu Tải Trọng Cao 25 tấn Cống Bê Tông Chịu Tải Trọng Cao 25 tấn
Thiết kế đặc biệt của cống chịu tải 25 tấn, lắp đặt thoát nước qua đường cho xe tải trọng lớn đi qua, thu gom nước, hào kỹ thuật hiệu quả. Cống đúc...
Cống bê tông đúc sẵn chất lượng cao Cống bê tông đúc sẵn chất lượng cao
Công ty Tnhh Biken Việt Nam sản xuất cấu kiện đúc sẵn từ bê tông, Cống bê tông đạt chất lượng cao, giá thành hợp lý cung cấp toàn Miền Bắc. Hotline: 0965 839...
Báo giá cống bê tông Biken, Cống đúc sẵn Báo giá cống bê tông Biken, Cống đúc sẵn
Giới thiệu, báo giá cống Biken bản chào giá cống bê tông đúc sẵn Biken
Gạch không nung tại Hưng yên, Gạch Biken Gạch không nung tại Hưng yên, Gạch Biken
Gạch không nung Biken - Công ty Tnhh Biken Việt Nam
Gạch không nung, Gạch Block Biken - Biken Việt Nam Gạch không nung, Gạch Block Biken - Biken Việt Nam
Gạch không nung, Gạch Block Biken. Biken Việt nam Là đơn vị Nhật Bản uy tín hàng đầu tại Việt Nam chuyên sản xuất gạch không nung mang thương hiệu Biken Việt Nam....
Quy Trình Kiểm Tra Chất Lượng Gạch Block Biken, Gạch Không Nung Quy Trình Kiểm Tra Chất Lượng Gạch Block Biken, Gạch Không Nung
Công ty TNHH Biken Việt Nam là công ty Nhật Bản chuyên sản xuất gạch Block, gạch không nung đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Mang đến sự hài lòng của khách hàng và...
NẮP CỐNG BẰNG GANG ĐÚC NẮP CỐNG BẰNG GANG ĐÚC
Nắp cống bằng gang đúc - Song chắc rác bằng gang cầu đúc có ưu điểm vượt trội so với các loại nắp cống bằng nguyên liệu khác. Với ưu điểm vượt trội...
NẮP MƯƠNG MẠ KẼM GRAPTING, NẮP CỐNG NẮP MƯƠNG MẠ KẼM GRAPTING, NẮP CỐNG
Nắp mương thoát nước grapting, thoát nước tốt, chịu lực đắc biệt được mạ kẽm nên độ bền vĩnh cửu theo thời gian
NẮP CỐNG BÊ TÔNG, NẮP CỐNG CHẮN RÁC THOÁT NƯỚC NẮP CỐNG BÊ TÔNG, NẮP CỐNG CHẮN RÁC THOÁT NƯỚC
Nắp cống bằng bê tông đúc sẵn cường độ cao, mác bê tông đúc M300, có hai loại nắp cống bê tông, loại chịu tải cho cống qua đường và loại chịu tải cống...
THÀNH PHẦN BÊ TÔNG ĐÚC CỐNG BÊ TÔNG THÀNH PHẦN BÊ TÔNG ĐÚC CỐNG BÊ TÔNG
Thành phần bê tông mác M350 cho việc đúc cấu kiện bê tông như: đúc cống, bó vỉa, chặn oto, và đúc các loại cấu kiện khác
Catalog Cấu kiện bê tông Biken Catalog Cấu kiện bê tông Biken
Sản phẩm Công ty Tnhh Biken Việt Nam - Catalog giới thiệu sản phẩm của đạo của nhà máy
ĐINH PHẢN QUANG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐINH PHẢN QUANG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
Đinh quản quang được lắp dưới mặt đường để phân biệt giữa các làn đường giao thông, có đèn led phát sáng vào ban đêm, mắt mèo được lắp trong công viên,...
ĐÈN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 150W  ĐÈN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 150W
Đèn giao thông dùng công nghệ năng lượng mặt trời công suất 150W, không đấu nối với đường điện nên an toàn tuyệt đối, chỉ một lần đầu tư và không phải...
ĐÈN LED CÔNG SUẤT 300W, ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐÈN LED CÔNG SUẤT 300W, ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
Đèn Led năng lượng mặt trời hiện nay được sử dụng rất phổ biến vì tính kinh tế của thiết bị, sử dụng hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời, không phải...
Bó Vỉa Hè Bê Tông Đúc Sẵn Bó Vỉa Hè Bê Tông Đúc Sẵn
Bó vỉa bê tông đúc sẵn chất lượng cao, bề mặt nhẵn bóng không có bọt khí, kích thước đều không sai lệch. Hotline: 0965 839 836
Bó Vỉa Bê Tông Đúc Sẵn Miền Bắc Bó Vỉa Bê Tông Đúc Sẵn Miền Bắc
Nhà máy sản xuất bó vỉa bê tông Nhật Bản, áp dụng sản xuất theo công nghệ hiện đại nhất, bó vỉa bê tông đạt chất lượng cao
Bán cục chặn bánh xe ô tô giá rẻ, chất lượng Nhật Bản Bán cục chặn bánh xe ô tô giá rẻ, chất lượng Nhật Bản
Cục chặn bánh xe ô tô của Công ty Biken được đúc bằng bê tông cường độ cao, hai mắt phản quang bằng nhựa có độ bền rất cao, bề mặt nhẵn bóng đạt độ...
TẤM GRAPTING CƯỜNG ĐỘ CAO TẤM GRAPTING CƯỜNG ĐỘ CAO
Tấm Grapting vật liệu sợ tủy tinh tổng hợp cường độ cao, nhiều ứng dụng trong công nghiệp, như thoát nước, chống trơn trượt, cách điện, khả năng chịu lực...
NẮP CỐNG GRAPTING MẠ KẼM, TẤM ĐAN MẠ KẼM NẮP CỐNG GRAPTING MẠ KẼM, TẤM ĐAN MẠ KẼM
Nắp cống Grapting mạ kẽm, tấm đan bằng sắt mạ kẽm

CÔNG TY TNHH BIKEN VIỆT NAM

CẤU KIỆN BÊ TÔNG BIKEN

 

  • Chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng là yếu tố quan trọng nhất trong mọi quyết định của chúng tôi.
  • Chúng tôi sẽ không bao giờ thoả hiệp với chất lượng công việc và dịch vụ của mình.

 

 

© Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH BIKEN VIỆT NAM . Thiết kế bởi hpsoft.vn
Gọi ngay: 0965839836
messenger icon zalo icon